ReadyPlanet.com
dot dot


โรงเรียนอนุบาลชุติมา ได้รับรางวัล "โรงเรียนพระราชทาน ประจำปี 2552"

โรงเรียนอนุบาลชุติมา
ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
ระดับก่อนประถมศึกษา 
ปีการศึกษา 2552
และผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

dot

รับฝากเลี้ยงเด็กอายุตั้งแต่ 1 ขวบ 6 เดือน


ประชาสัมพันธ์icon
วันที่ 27/08/2013  11:19:47

 

   

          กิจกรรมตลาดนัดนักเรียน

  ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมตลาดนัดนักเรียน

  ในวันศุกร์ที่  30   สิงหาคม   2556

   ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลชุติมา

  ตั้งแต่เวลา   09.00 - 11.00 น.

 More...
dot

โรงเรียนพระราชทานปี 2552


เกียรติประวัติที่ได้รับicon
วันที่ 13/10/2010  11:32:32

โรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็ก  ประจำปีการศึกษา 2552More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนอนุบาลชุติมาตั้งอยู่เลขที่ 308 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร รับเด็กตั้งแต่อายุ 1 ขวบ 6 เดือน ถึง 6 ปี ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2374-6215 - 6